ارتباط با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان قزوین، ابتدای غفاری شماره 12 و 10 تلفن: 55400993 الی 5 فکس: 55406953 کد پستی: 1333995483 ایمیل: a_araghi@pol.ir آدرس تلگرام:aliaraghicommercial@ انبار مرکزی: تهران، جاده قدیم تهران ـ ساوه، نرسیده به شاتره ، خیابان امام رضا ( سینجر گاز ) شماره 110 تلفن:55253401 الي 2 فكس:55280448